Ivantyšynová T.

Veda a ideológia v dejinách slavistiky. (Materiály z konferencie Stará Lesná, september 1997). Slovanské štúdie, zvláštne číslo, č. 5. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1998. Editor: Tatiana Ivantyšynová. 208 s.

O B S A H

Giovanna Brogi Bercoff

Introduction

Úvod

SLOVANSKÉ ZJAZDY

Slavomír Wollman: Vědecké a mimovědecké koordináty slavistických sjezdů
Giovanna Brogi Bercoff: Some Remarks on the IV International Congress of Slavists held in Moscow in 1958
Marcello Garzaniti: Pervyje Meždunarodnyje sjezdy slavistov (Praga 1929, Varšava 1934) i „rekonstruirovanyj tekst“ staroslavjanskich evangelij i izdanii I. Vajsa (Praga 1935-1936)

IDEOLÓGIA A FORMOVANIE SPISOVNÝCH JAZYKOV

Tadeus Lewaskiewicz: Słowianofilstwo a kodyfikacja słowiańskich języków literackich w XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem języków łużyckich)
Sergio Bonazza: Wissenschaft und Ideologie in der Bewertung von hervorragenden Slavisten im südslavischen Raum
Tatiana Ivantyšynová: Ideológia v polemikách o štúrovskú slovenčinu (Ján Kollár a Hlasové)

IDEOLÓGIA A POLITIKA VO VÝVINE SLAVISTIKY

Antonija Bernard: Političeskije voprosy v publikacijach francuzskich slavistov v načale 20-togo veka
Helmut Schaller: Ideologische Aspekte der Slawistik in Deutschland zwichen 1918 und 1948
Vira Frančuk: Ukrajinskij jazyk i kuľtura v ideologii rossijskoj deržavnosti
Michail Robinson: Ideologizirovannaja metodologija i izučenije drevnerusskoj literatury v sovietskuju epochu
Erik Egeberg: Isključenije norvežskogo fonetista Olafa Broka iz rjadov AN SSSR

SLAVISTICKÉ INŠTITÚCIE: IDEOLÓGIA A POLITIKA

Peter Brang, Ronald Aegerter: Slawenkunde in der Schweiz im Umfeld ideologisch-politischen Faktoren
Edward Kasinec, Robert H. Davis, jr.: Eurasian collections in America: The Pre World War II years

Obrazová príloha (Illustration)

SLAVISTIKA V SLOVANSKÝCH A NESLOVANSKÝCH KRAJINÁCH

Dušan Čaplovič: Die slowakische Slawistik und die Archeologie
Rudolf Dupkala: Ideologické kontexty chápania slovanskej mytológie
Jana Malingoudi: Über den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Slavistik in Griechenland
Ján Doruľa: Poznámky k vývinu a súčasnému stavu slovenskej slavistiky

Záver

Autori príspevkov

Summary

Fundovaný a zaujímavý obraz o pôsobení ideológie (a politiky) v dejinách slavistiky v predloženej kolektívnej monografii je prvým serióznejším pokusom o ucelený výklad tejto problematiky. I keď je to pohľad z rôznych aspektov, chronologicky i tematicky pestrý, v analýze a interpretácii mechanizmov pôsobenia vonkajších ideologických tlakov rovnako ako ideologickej autocenzúry (v totalitných režimoch, ale aj v ideológii nacionalizmu počnúc 19. stor.) je vzácne jednotný. Publikácia prezentuje výsledky rokovania konferencie Veda a ideológia v dejinách slavistiky, ktorá sa uskutočnila 5.-8. septembra 1997 vo Vysokých Tatrách v Starej Lesnej.

Príspevky na rôznych príkladoch dokumentujú infiltráciu ideologických spôsobov myslenia a konania do vedeckých výskumov, narúšajúcich v konečnom dôsledku jeho integritu. Poznanie týchto faktov môže prispieť k odstráneniu rôznych deformácií, dezinterpretácií nielen v slavistike, ale aj vo vedeckom poznaní vôbec.

Tatiana Ivantyšynová

„History of Slavistics should be not only a collection of names or persons and institutions, dates, books and similar items, but also – and mainly – history of ideas“. This icastic enounciation by Slavomír Wollman seems to be especially fitting to the papers we present here. In Slavic studies – as in Slavic cultures – ideas very often turn to ideology and exert a more or less strong influence on scholarship. In present days the changes in political, social and cultural life of Slavic countries are especially rapid and radical. This is why the Commission for the History of Slavistics decided to devote a Conference to the impact of ideology – be it positive or negative – on the development of scientific work. In my opinion, the results of the Conference can be evaluated as very satisfactory. Scholars succeeded in a very objective and balanced way, thus offering, not only to specialists but also to a broader public of readers and to students, an instrument to penetrate some of the mechanism which governed the evolution of Slavic studies in several countries.

Giovanna Brogi Bercoff


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť o úroveň vyššie...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner vytvorený pre výmenný reklamný systém  - veda.sk!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 10.03.2000 10:07:04
Made in Slovakia