Študent histórie...
www.dejiny.sk

Knihy - Časť tretia

Každá propagovaná kniha obsahuje: tiráž, obsah, krátky úryvok a prípadne resumé.

M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ŕ | S | Š

M

Mannová E. (Ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, AEP, Ed. 1998, 256.

Späť na začiatok

N

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

Ň

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

O

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

Ó

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

P

Pešek J. a Barnovský M.: Pod kuratelou moci. Církvi na Slovensku v rokoch 1953 – 1970. ?!, 1999, ?!
Pešek J.:
Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953. Druhé, rozšírené a doplnené vydanie. Bratislava, Veda 1999, 204 s.
Pešek J.:
Odvrátená tvár totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948-1953. Bratislava, Historický ústav SAV a Nadácia M. Šimečku, 1998, 384.

Petruf P.: La Slovaque. Paris. Presses universitaires de France, 1998, 126.
Podrimavský M. a Kováč D. (Ed.).:
Slovensko na začiatku 20. storočia (spoločnosť a národ v súradniciach doby). ?!, 1999, ?!

Späť na začiatok

Q

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

R

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

Ŕ

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

S

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

Š

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ŕ | S | Š

Každá propagovaná kniha obsahuje: tiráž, obsah, krátky úryvok a prípadne resumé.


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť o úroveň vyššie...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 04.12.1999 22:26:36
Made in Slovakia