Študent histórie...
www.dejiny.sk

Knihy - Časť druhá

Každá propagovaná kniha obsahuje: tiráž, obsah, krátky úryvok a prípadne resumé.

F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ

F

Ferenčuhová B.: Milan Rastislav Štefánik astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne...

Späť na začiatok

G

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

H

Horváth P.: Anton Bernolák (1762-1813). Pôvod a osudy jeho rodiny. Život a dielo. Bratislava, Bernolákova spoločnosť a Matica slovenská, 1998, 262.
Hradská K.: Prípad Dieter Wisliceny (Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku.), Bratislava, Academic Electronic Press, 1999, 133 s. + prílohy.

Späť na začiatok

CH

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

I

Ivantyšynová T. (Ed.).: Veda a ideológia v dejinách slavistiky. (Materiály z konferencie Stará Lesná, september 1997). Slovanské štúdie, zvláštne číslo, č. 5. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1998, 208 s.

Späť na začiatok

Í

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

J

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

K

Kamenec I.: Tragédia politika, kňaza a človeka. (Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947). Bratislava, Archa, 1998, 144.
Kollárová I.: Cenzúra kníh v tereziánskej epoche. Bratislava, Ústredná knižnica SAV, 1999, 132.
Kováč D. a Podrimavský M. (Ed.).: Slovensko na začiatku 20. storočia (spoločnosť a národ v súradniciach doby). ?!, 1999, ?!
Kováč D.: Dejiny Slovenska. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 422.
Kováč D.: Dějiny Slovenska. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 401.

Späť na začiatok

L

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

Ĺ

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

Späť na začiatok

Ľ

Prezentujte sa Vašou prácou na našich WWW stránkach!

F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ

Každá propagovaná kniha obsahuje: tiráž, obsah, krátky úryvok a prípadne resumé.


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť o úroveň vyššie...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 10.03.2000 09:59:06
Made in Slovakia