Zborník

Muzeálnej slovenskej spoločnosti


je vlastne obnovením pôvodného Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorý vydávala táto muzeálna inštitúcia v období medzi vojnami.

Prvý ročník Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti (43. pôvodného Zborníka) sa symbolicky venoval činnosti Andreja Kmeťa na muzeologickom poli.


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:

č. 2/1994

 • Imrich Sedlák: Úvodom
 • VÝZNAMNÍ PROFESORI ZNIEVSKEHO GYMNÁZIA
 • Vladimír Šišan: V deň nášho sviatku
 • Július Alberty: Historický čin
 • Marián Žiar: Pamiatke Františka Hrušovského
 • Miloš Štilla: Význam historického mestečka Kláštora pod Znievom v dejinách slovenského národa a Martin Čulen
 • Ján Junas: Imrich Matej Korauš
 • Jozef Feranec: Samuel Jaroslav Zachej
 • Štefan Mikula: Gabriel Cyril Zaymus
 • Jozef Mlynarčík: Ernest Polóni
 • Ján Hrabovský: Ján Lušniak-Lendvai
 • Pavol Parenička: František Hrušovský
 • Imrich Sedlák: Znievske gymnázium a Matica slovenská
 • Jozef Beňovský: Svedectvo dejín v múzejnej expozícii
 • Jozef M. Kirschbaum: Pozdrav zo slovenskej diaspóry
 • ŠTÚDIE
 • Milan Petráš: Poľnohospodárska odborná spisba Andreja Kmeťa
 • Jozef Košta: Čo ešte nevieme o príbuzenstve Andreja Kmeťa
 • Petrr Švorc: Jozef Fornet a jeho 225-ročné svadobné vinše
 • Mária Lamiová-Schmiedlová: Vojtech Budinský-Krička - životopis a spomienky

 

č. 1/1993:

 • Imrich Sedlák: Úvodom
 • Ladislav Jasenák: Životné osudy Andreja Kmeťa
 • Štefan Baranovič: Osobnosť Andreja Kmeťa vo svetle jeho literárnej pozostalosti
 • Ondrej Poss: Vedecké dimenzie A. Kmeťa
 • Mišo A. Kováč: Andrej Kmeť - muzeológ
 • Eva Králiková: Zbierkotvorná činnosť Andreja Kmeťa
 • Jozef Labuda: Andrej Kmeť - priekopník slovenskej archeológie
 • Mária Vozárová: Botanik Andrej Kmeť
 • Pavel Lizoň: Význam zbierok Andreja Kmeťa pre mykológiu
 • Katarína Škovirová: Botanické zbierky Andreja Kmeťa v Turčianskom múzeu A. Kmeťa v Martine
 • Ivan Hrabovec: Spolupráca Andreja Kmeťa s ľudovýchovnými pracovníkmi, záujemcami o botaniku a českými botanikmi
 • Ivan Herčko: Úloha Andreja Kmeťa v rozvoji geologického bádania na Slovensku
 • Hana Hlôšková: Funkcia povesti v diele Andreja Kmeťa
 • Zuzana Profantová: Andrej Kmeť a slovenské príslovia
 • Václav Větvička: Ruže Andreja Kmeťa
 • Marián Kováč: Spolupráca Andreja Kmeťa s pestovateľmi a šľachtiteľmi ruží
 • Alžbeta Gazdíková: Andrej Kmeť, organizátor a propagátor predaja slovenských čipiek a výšiviek
 • Štefan Hanakovič: Úsilie Andreja Kmeťa o zakladanie školských a dedinských knižníc
 • Milan Petráš: Úsilie A. Kmeťa v spolkoch a spoločnostiach
 • Jozef Lednický: Andrej Kmeť ako kňaz
 • Vojtech Šarluška: Spolupráca a priateľstvo A. Kmeťa s F. R. Osvaldom

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká