Z minulosti Spiša


Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči

Ročenku Z minulosti Spiša vydáva Spišský dejepisný spolok, ktorý sa rozhodol nielen obnoviť činnosť Spolku, ale chce nadviazať aj na úspešnú edičnú činnosť Spolku z prvého obdobia činnosti.


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:
1. ročník


ŠTÚDIE A ČLÁNKY

Ivan Chalupecký: Nadväzujeme na dobrú tradíciu. (K 110. výročiu Spišského dejepisného spolku)

Michal Griger: Činnosť krúžku historikov Spiša

Ján Beňko: K počiatkom a mestskému vývoju Podolínca

ZO ŽIVOTA SDS

Stanovy Spišského dejepisného spolu

Funkcionári a výbor SDS

Zoznam členov SDS - k 31. 7. 1993)


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká