Z dejín vied a techniky na Slovensku

Vychádza od: 1962
Periodicita: ročenka
Jazyk: vychádza v slovenčine, s resumé v niektorom zo svetových jazykov 
ISBN: rôzne, podža tematiky čísla
Vydavatež: Historický ústav SAV
Vydavatežstvo: Veda – Vydavatežstvo SAV
Hlavný redaktor: nemá stáleho hlavného redaktora

Adresa redakcie
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (041) 7 52 92 63 21
Fax: (041) 7 52 96 16 45

Distribuuje: Veda – Vydavatežstvo SAV, Bradáčova 7, 852 86 Bratislava

Tematické zameranie:

Dejiny prírodných, technických a lekárskych vied


Spä na WWW stránku o vyššiu úroveň...