Slovenská archeológia


časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre

Uverejňuje odborné a vedecké štúdie o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania o praveku a včasnej dobe dejinnej na Slovensku a v strednej Európe. Náplňou výrazne presahuje do príbuzných disciplín, najmä do histórie, numizmatiky, ale aj do antropológie, paleobotaniky a paleozoológie. Hodnotí najdôležitejšie odborné podujatia, prináša dôležité personálie a recenzuje vedecké diela zaoberajúce sa stredoeurópskym priestorom. Je určený domácim a zahraničným špecialistom ako primárny zdroj informácií, ale poslúži aj historikom, učiteľom a laickým záujemcom. Záujemcovia o odoberanie časopisu môžu kontaktovať doleuvedenú klasickú, či e-mailovú adresu.

Hlavný redaktor: Gabriel Fusek

Vydáva: Archeologický ústav SAV v Nitre

Vychádza dvakrát ročne


Adresa :
Archeologický ústav SAV,
Akademická 2,
949 21 Nitra
Slovensko
Tel.: (+421/087) 357 38,
Fax: (+421/087) 356 18
E-Mail: Fusek@savnr.savba.sk 
aruhanz@savnr.savba.sk  


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká