Slovenská numizmatika


vydáva Národný numizmatický komitét a Archeologický ústav SAV v Nitre
vychádza raz za dva roky

Zverejňuje výsledky štúdia peňažného vývoja na území Slovenska od prvých razených peňazí v posledných storočiach pred naším letopočtom cez jednotlivé historické obdobia až po modernú dobu. Záujemcovia o odoberanie časopisu môžu kontaktovať doleuvedenú klasickú, či e-mailovú adresu.


Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra
Slovensko
Tel.: (+421/087) 357 38
Fax: (+421/087) 356 18
E-Mail: ekolnikova@savnr.savba.sk, alebo aruhanz@savnr.savba.sk


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká