Numizmatika


Časopis vydáva Slovenská numizmatická spoločnosť s jednoročnou periodicitou. Publikuje príspevky k dejinám peňazí, k hospodárskym dejinám, venuje sa zberateľstvu a záchrane numizmatických pamiatok, organizovanému zberateľstvu numizmatických pamiatok na Slovensku


Zodpovedný redaktor:
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Redakčná rada:
Karol Holásek
PhDr. Elena Minarovičová, CSc.
Ing. Marián Ondrejmiška

Kontaktná adresa:
Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Slovenská numizmatická spoločnosť
P. O. BOX 103
814 09 BRATISLAVA


Obsah posledného čísla:
číslo 16/1998

Kolníková, E.: Bratislavské keltské mince vo svetle doterajších poznatkov
Zoričák, P.: Novodobá história mincovej značky Kremnickej mincovne
Gollmisch, G.-D.: Pamätné a mimoriadne mince bývalej NDR
Šustek, Z.: Falzifikáty štátovky 500 Kč II 1923, typ 1 a otázka ich pôvodu
Šustek, Z.: Neznáme návrhy československých vojenských poukážok z roku 1944 a štátoviek a bankoviek vzor 1953
Slobodník, M.: Tibetské papierové peniaze nominálnych hodnôt 50 tam a 5, 10 a 100 sang
Fila, A.: Ocenenia bratislavskej firmy Palugyay & syn
Fiala, A.: Robotné znaky a pracovné známky v Bratislave
Likovský, Z. - Jízdný, M. - Matala, P.: Další slovenské účelové známky
Likovský, Z.: Známky slovenských pivovarů
Likovský, Z. - Joza, P.: Další výrobce slovenských psích známek
Světlá-Dubská, I. - Likovský, Z.: Razidla slovenských kontumačních psích známek z pražské ražebny Vladimír Podivín
NUMIZMATIKA VO SVETE
Fiala, A.: XII. medzinárodný numizmatický kongres v Berlíne
Fiala, A.: Numizmatická konferencia v Moskve
NOVÁ LITERATÚRA


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká