Literárnomúzejný letopis


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA
č. 28/1998

I. MUZEOLÓGIA
Stránský, Z. Z.: Úloha muzeológie v premenách súčasného ľudstva
Beňovský, J.: Literárne múzejníctvo na Slovensku
Beňovský, J.: Súčasná literatúra v literárnych múzeách
Lalanderová, A.: Aktuálna literatúra v múzeách literatúry
Korteweg, A.: Vystavovanie súčasných spisovateľov
Odrowaz-Pieniazek, J.: Poľské literárne múzeá a súčasná literatúra
Aruová, K.: Súčasná literatúra v Estónskom literárnom múzeu
Kamenov, J.: Súčasná situácia v bulharskej literatúre a v literárnom múzeu
Lichtwitz, M.: Súčasná literatúra v literárnych múzeách
Meyer-Petitová, J.: Balzac na kreslenom páse
Bonamiová, Z.: Kameň a vlna
Medzinárodný sprievodca archívmi literatúry a umenia v knižniciach, múzeách, archívoch a iných inštitúciách
Beňovský, J.: Múzejná recepcia súčasnej literatúry

II. TRI SLOVENSKÉ GYMNÁZIÁ
Hučko, J.: Snahy o slovenské vzdelávanie v prvej polivici 19. storočia
Žbirková, V.: Slovenské stredoškolské vzdelávanie v 2. polovici 19. storočia
Sedlák, I.: Slovenské školstvo a Memorandum národa slovenského z r. 1861
Lukáč, E.: Podiel slovenských gymnázií matičného obdobia na výchove mladej generácie
Kraus, C.: O literárnej výchove na slovenských gymnáziách
Podrimavský, M.: Národné školstvo v slovenskej politike v rokoch 1875-1914
Kovačka, M.: Podiel Karola Kuzmányho na založení Nižšieho slovenského evanjelického patronátneho gymnázia v Turčianskom Svätom Martine
Eliáš, M.: Zástoj Viliama Paulínyho-Tótha - správcu patronátu- na budovaní a obranách Nižšieho slovenského evanjelickéoho patronátneho gymnázia v Turčianskom Svätom Martine
Tkáčová, M.: Pedagogický profil turčiansko-svätomartinského slovenského evanjelického gymnázia
Pšenák, J.: Ján Kadavý, profesor martinského evanjelického gymnázia
Gallo, J.: Zrod, vývoj a historický význam Slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej
Frák, G.: Snahy o obnovenie Slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej
Otčenáš, M.: Július Botto a prvé Slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej
Chovan, J.: Zakladateľský podiel Ivana Branislava Zocha na rozvoji vyučovania telesnej výchovy na Slovensku
Choma, B.: Ivan Branislav Zoch a južní Slovania
Dubovský, D.: Revúca, jedno z centier ochotníckeho divadla na Slovensku v 60. a 70. rokoch 19. storočia
Kováč, M. A.: Znievske slovenské katolícke patronátne gymnázium - zrod, rozvoj a osudy
Smiková, L.: Odkaz pedagógov znievskeho gymnázia
Parenička, P.: Martin Čulen a jeho školský a pedagogický program v znievskom slovenskom katolíckom gymnáziu
Junas, J.: Imrich Matej Korauš v histórii znievskeho gymnázia a slovenskej vedy a kultúry
Bořuta, M.: Súčasný stav a možnosti rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok
Felix, J.: Naše prvé gymnáziá - naše studničky
Rúfus, M.: Pozdrav konferencii
Príhovory starostu obce Kláštor pod Znievom Vladimíra Šišana
Žišková-Moroňová, K.: Úsilie Štefana Moysesa o vybudovanie a slovenskú profiláciu Banskobystrického kat. kr. štátneho hlavného gymnázia
Richter, O.: Slovenská kapitola banskobystrického rímskokatolíckeho vyššieho štátneho gymnázia 1862-1864

III. 180. VÝROČIE NARODENIA JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
Winklet, T.: Jozef Miloslav Hurban - život a dielo
Kraus, C.: Jozef Miloslav Hurban v dejinách slovenskej literatúry
Parenička, P.: Jozef Miloslav Hurban a Matica slovenská
Pavúková, O.: Vzťahy Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana
Holečko, M.: Jozef Miloslav Hurban - osvetový dejateľ
Hvožďara, M.: J. M. Hurban ako cirkevný činiteľ
Šišmiš, M.: J. M. Hurban a kultúrne a literárne tradície Beckova

IV. KRONIKA
Stránský, Z. Z. - Laudácia Jozefovi Benešovi
Kianička, Ľ.: Podnetné Základy muzeológie
Kianička, Ľ.: Hodnotný dokument
Beňovský, J.: Múzeum Juraja Langsfelda v Sučanoch otvorené
Borguľová, J.: Pamätná izba Sama Chalupku v Hornej Lehote
Beňovský, J.: Výstava Biblia na Slovensku v Matici slovenskej
Rapošová, M.: Spomienkové podujatie na počesť S. H. Vajanského


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká