Literárny archív


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA

č. 33/1998

SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ
Markuš, J.: Nezabúdanie (Moyses a Vajanský)
Kocák, M.: Vajanský - život a dielo
Vongrej, P.: Vajanského poézia
Žemberová, V.: Vajanského próza
Fordinálová, E.: Topografia Vajanského próz a jej vplyv na ich ideológiu
Podrimavský, M.: Vajanský v slovenskej politike
Kovačka, M.: Vajanský - literárny historik a kritik
Janči, Z.: Vajanský - kritik výtvarného umenia
Kaššayová, T.: Vajanský a Hviezdoslav
Profantová, Z.: Svetozár Hurban Vajanský v dejinách etnológie
Gostíková, J.: Vajanského literárna pozostalosť
Sedlák, I.: Slovo na záver
Obrazová príloha
TATRÍN (1844-1847-1997)
Markuš, J.: Úvodom
Sedlák, I.: Vznik a činnosť Tatrína
Kocvák, M.: Tatrín v Čachticiach
Majtán, M.: Vplyv čachtickej sednice Tatrína na formovanie spisovnej slovenčiny
Kovačka, M.: Vydavateľská činnosť Tatrína
Eliáš, M.: Tatrín a Matica slovenská
Ammer, V.: Kultúrna história Čachtíc
Prejav Michala Kocáka na slávnostnom zhromaždení 10. 8. 1997
Príhovor Alexandra Števíka
Obrazová príloha
SPRÁVY - RECENZIE
Neslovenské dokumenty v ALU MS (V. Mruškovič)
Holuby a Šulek Jozefa Podhradského (K. Rosenbaum)
Listy Sama Bohdana Hroboňa (K. Rosenbaum)


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká