Historické štúdie

Ročenka Historického ústavu SAV

Vychádza od: 1959
Periodicita: ročenka
Jazyk: vychádza v slovenčine a vo svetových jazykoch podľa zahraničného príspevku
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Vydavateľstvo: Veda – Vydavateľstvo SAV.
Hlavný redaktor: Milan Krajčovič

Adresa redakcie
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (041) 7 52 92 63 21
Fax: (041) 7 52 96 16 45

Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV, Bradáčova 7, P.O. Box 86, 852 86 Bratislava

Tematické zameranie:

Národné dejiny a ich medzinárodné súvislosti.
Dejiny Slovenska od najstarších čias v kontexte (stredo)európskych dejín.


Späť na WWW stránku o vyššiu úroveň...