Historická revue


Historická revue je populárno náučný časopis o dejinách spoločnosti. Svojím širokým záberom oslovuje čitateľov vo všetkých spoločenských a vekových vrstvách od žiakov základných škôl, stredoškolskú a vysokoškolskú mládež až po rady dôchodcov. Vychádza 10 krát do roka. Vydáva ju Fornax Invest, s. r. o. s podporou Ministerstva školstva


Adresa redakcie:

Historická revue, Pribinova 23, P. O. BOX 27, 810 11 Bratislava

Tf.: 07/59 210 424

Fax: 07/59 210 519

Šéfredaktor: doc. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

Zástupca šéfredaktora: PhDr. Vladimír Segeš

Tajomníčka redakcie: Zuzana Takáčová

Členovia redakcie:

Lenka Berová
Mgr. Pavol Haviernik
PhDr. Katarína Hradská
Mgr. Martin Hurbanič
PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
PhDr. Dušan Škvarna


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA


č. 6/1999

 • Miroslav Daniš: Ako písať o dejinách
 • Martin Hurbanič: Stelesnený zákon. Moc a sláva byzantských cisárov (2)
 • Martin Homza: Vojtech, Svorad a Benedikt. Uhorsko, Poľsko a spoloční svätí.
 • Miriam Hlavačková: Svätá Terézia Avilská.
 • Ivan Rončák: Ako sa taliansky dobrodruh nestal uhorským kráľom.
 • Miloš Ferko: Neľahký život študentský.
 • Antonín Konečný: Titanic nebol sám.
 • MH: Novinky na knižnom trhu.
 • Jaroslav Slabej: Turčiansky pivovar.
 • Pavel Horváth: Ako portértovali Jána Hollého.
 • Marián Hronský: Légie v Rusku. V boji za národnú slobodu (3)
 • Juraj Laššuth: Životné poistenie v premenách času.
 • Juraj Šedivý: Čo skrývajú depozity archívov. Stredoveké písomné pramene (2)
 • Jozef Šimončič: Horúce hlavy. Bitka v šulekovskej krčme roku 1597
 • Pavol Haviernik: Historický kalendár
 • Milan Zigo: Marsilio Ficino. Filozof humanizmu.
 • Andrea Kučerová: Impresionizmus a jeho prenikanie na Slovensko.
 • Peter Szabó: Múr reformátorov v Ženeve.
 • Adelaida Mezeiová: UNESCO a projektová výučba dejepisu.
 • Rastislav Sásik: Kráľ, rojko. Ľudovít II. Bavorský.
 • Jana Skladaná: Malá klenotnica slov: Nehádžte perly sviniam.
 • Kaleidoskop
 • Roman Holec:Slovník historika: Prvá internacionála, Druhá internacionála, Druhá a Dvaapoltá internacionála, Tretia (Komunistická) internacionála
 • O premenách času na fotografiách: Ako vznikala mohyla na Bradle

č. 5/1999

 • Lenka Berová: Sto rokov, veľa, či málo?
 • Eduard Čieško: Kacír na egyptskom tróne
 • Martin Hurbanič: Kosovská kvadratúra kruhu
 • Martin Chudík: Statočné srdce Škótov
 • Dušan Deák: Posolstvo koránu na pôde Indie
 • Vladimír Turčan: Misa a držadlo opäť spolu
 • Novinky na knižnom trhu
 • Kristína Kasnyíková: Anton Grassalkovič, správca kráľovského majetku
 • Miloš Ferko: Vzlety mladého ducha. Literárne spolky romantikov
 • Marián Hronský: Légie vo Francúzsku. V boji za národnú slobodu (2)
 • Imrich Minárik: Americkí Slováci a vznik Česko-Slovenska
 • Miroslav Vilhan: Kódex dôstojníka. Vojak v spoločnosti a súkromí.
 • Milan Zigo: Georgios Gemistos Pletón. Byzantínec a florentský humanizmus.
 • Karol Hodas: Servus servorum Dei. Gregor Veľký, pápež a cirkevný učiteľ.
 • Juraj Šedivý: Stredoveké písomné pramne. Zdroje práva a poriadku.
 • Jozef Vozár: Pôvod Tróniacej Madony z Dunajskej Lužnej-Jánošíkovej.
 • Ivan J. Rumanovský: Slávny iluminátor Daniel Siakeľ. Z prvých kapitol nášho filmu.
 • Historický kalendár
 • Dana Vasilová: Inscenačné metódy vo výučbe dejepisu.
 • Agnesa Žifčáková: Maliarsky skvost v Turzovom dome v Levoči.
 • Jana Skladaná: Malá klenotnica slov. Blúdiaci Holanďan.
 • Kaleidoskop
 • Slovník historika: Archont, Bán, Despot, Dux
 • O premenách času na fotografiách. Chlieb náš každodenný.

č. 4/1999

 • Viliam Kratochvíl: Aj výučba dejepisu je historiografiou
 • Martin Hurbanič: Dedičia impéria. Moc a sláva byzantských cisárov
 • Vladimír Turčan: Trasa veľkomoravského posolstva k cisárovi
 • Medzi východom a západom. Stredoveké srbské ríše
 • Dušan Uhlíř: Koniec dlhej vojny. Vestfálsky mier
 • Dušan Škvarna: Vidina slovenskej korunnej krajiny. Prosbopis panovníkovi z marca 1849
 • Antoni Giza: Stanislav Grabski na Slovensku roku 1895. Slováci očami poľského politika
 • Marián Hronský: Cesky k vzniku česko-slovenských légií. V boji za národnú slobodu (1)
 • Ladislav Borecký: O čom hovoria legendy starých Rusínov. Veremijova kliatba
 • Ondrej Podolec: Katolícka akcia z roku 1950. Osudy kláštora kapucínov
 • Marek Bičkoš: Ferdinand de Saussure. Koperník lingvistiky
 • Pavol Valachovič: Zmluva, základ všetkého. Písomné svedectvo národa Chetitov
 • Jozef terem: Synovia prérie. Kultúra severoamerických Indiánov
 • Oľga Pažítková: Všestranný génius. Básnik Michelangelo
 • Zuzana Karasová: Cesty za umením v 19. storočí
 • Historický kalendár
 • Judita Poliačiková: Báseň ako historický prameň vo výučbe dejepisu
 • Štefan Ferianc: Výučba dejepisu očami vysokoškolákov
 • Novinky na knižnom trhu
 • Jana Skladaná: Malá klenotnica slov - Čínsky múr
 • Kaleidoskop
 • Martin Hurbanič: Slovník historika - Templári, Rád nemeckých rytierov, Johaniti, Calatrávsky rád
 • Hlasy a ohlasy
 • Mýtus slovenského vidieka - O premenách času na fotografiách

č. 3/1999

 • Martin CHUDÍK: Prvý zjednotiteľ Anglicka
 • Dimitar DIMITROV: Bulharsko pokrstil chán Boris
 • Milan GAJDOŠ: Láskavá utešiteľka nevládnych - Opátka Hildegarda z Bingenu a Sliač
 • Daniel VESELÝ: Filip Melanchton
 • František CHUDJÁK: Martinská sporiteľňa
 • Elena KURINCOVÁ: Hurban vo viedenskej publicistike
 • Imrich MINÁR: Spoločenská emancipácia Slovákov v USA
 • Ivan KAMENC: Spory o 14. marec 1939
 • Peter KUKLICA: Perla v srdci púšte - Historická pohľadnica zo Sinajského kláštora
 • Miloš FERKO: Historický prameň: Keď vládli svetu bohatieri - Tajomstvo a sláva ruských bylín
 • Renáta RÁBEKOVÁ: Šperky v starovekom Egypte
 • Dušan JEDINÁK: Veľmajster diskusie - Fyzik a filozof Niels Bohr
 • Peter HALAMA: Viktor Emil Frankl
 • Michal ELIÁŠ: Hieronym Néčei
 • Slavko CHURÝ: Hodža a vzbura 17. mája 1863
 • Dana VASILOVÁ: Mentálne mapovanie a jeho využitie vo výučbe dejepisu
 • Historický kalendár
 • Jana SKLADANÁ: Malá klenotnica slov - Damoklov meč
 • Kaleidoskop
 • Slovník historika: Paša, Vezír, Beg-bej, Emir-amir
 • Hlasy a ohlasy

č. 2/1999

 • Jean IMBERT: Politické myslenie v karolínskom období
 • Blanka BREZOVÁKOVÁ: Bitka při Kreščaku
 • Jaroslav PERNIŠ: Sobášna politika Maximiliána I. Habsburského
 • Rastislav SÁSIK: Dobrodruh a princezná Pocahontas
 • Miloš FERKO: Napoleon očami romantikov
 • Roman HOLEC: Kolky, čertove volky
 • Milan KATUNINEC: Karol Sidor v časopise Vatra
 • Zuzana BEŇUŠKOVÁ: Osudy jedného paláca - V rezidencii pionierov a prezidentov
 • Ján LAJČIAK ml.: Slováci a milieu
 • Michal ELIÁŠ: Zemevid Dionýza Štúra
 • Pavol VALACHOVIČ: Historický prameň: Tesané do kameňa, písané na papyrus
 • Dušan DEÁK: Myšlienkový svet hinduizmu
 • Juraj BENKO: Komunista z presvedčenia - Životné a politické osudy Pabla Picassa
 • Alexander FRICKÝ: Obraz v premenách času - Ikonopisná maľba severovýchodného Slovenska
 • Historický kalendár
 • Viliam KRATOCHVÍL: Klasifikácia učebných cieľov a úloh vo výučbe dejepisu
 • Pavel ZDYCHA: Viliam Rowland
 • Na slovíčko s PhDr. Milanom Podrimavským, CSc.
 • Šarlota DRAHOŠOVÁ: Keď v Nitre vína bolo málo
 • Jana SKLADANÁ: Malá klenotnica slov - Panický strach
 • Slovník historika: Ústava z 3. septembra 1791, Ústava z 24. júna 1793, Ústava z 23. Septembra 1795, Občianska ústava duchovenstva
 • Hlasy a ohlasy

č. 1/1999

 • Alena ŠEFČÁKOVÁ: Posledný odpočinok bratislavských Keltov
 • Jakub MINÁRIK: Vojvoda a svätec - Robert Guiscard a Gregor VII.
 • Radoslav HLÚŠEK: Doňa Marína a dobytie Mexika
 • Daniela DVOŘÁKOVÁ: Žikmund Albík z Uničova
 • Elena MACHAJDÍKOVÁ: V službách veľmocí - Rusko-turecká vojna na vojenskom atlase z Lipska
 • Jaroslav COPLÁK: Veľký spor o malé ostrovy
 • Ján KOPINA: Na potulkách za pamiatkami Helady
 • Anten ŠTEFÁNEK: Boli sme národ dedinský
 • Rozhovor s Jánom Tibenským: Život prácou a práca životom
 • Historický prameň: Pavol VALACHOVIČ: Začali to Sumeri - Písomníctvo hlinených tabuliek
 • Pavol HAVIERNIK: Tajné knihy kresťanov
 • Miriam HLAVAČKOVÁ: Edita Steinová
 • Zuzana KARASOVÁ: Anton Jaszusch. Maliar duší a vesmíru
 • Historický kalendár
 • Alexander AVENARIUS: Práca historika s dokumentami minulosti
 • Viliam KRATOCHVÍL: Historický prameň a jeho funkcie vo výučbe dejepisu
 • Jana SKLADANÁ: Malá klenotnica slov - Aj ty, Brutus?
 • Kaleidoskop
 • Slovník historika: Revolučný tribunál, Teror, Zákon o podozrivých, Dekréty z ventôsu
 • Obsah Historickej revue - IX. Ročník (1998)
 • Hlasy a ohlasy

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká