Historica


Zborník Filozofickej fakulty UK

Vydávajú ho Katedra slovenských dejín a archívnictva a Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK. Prispievajú do neho pracovníci oboch katedier, príp. kolegovia zo spolupracujúcich pracovísk SR i zo zahraničia. Zborník nadviazal na pôvodne vydávaný (v období medzi dvomi vojnami) Sborník Filozofickej fakulty UK a je v súčasnosti najstaršie vydávaným zborníkom FiF UK.


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:

Historica roč. XLIII (1997):


 • Ján Hučko: Jubileum profesora Matúša Kučeru
 • Milan S. Ďurica: Kedy začínajú dejiny Slovákov? (Niekoľko poznámok na okraj dôležitej témy)
 • H. Kunstmann: Der toponymische Typ Naklo als Terminus der fruher slawischen Schiffahrt.
 • H. Rucinski: Podhalansko-spišsko-oravské vzťahy najmä v 16.-17. storočí.
 • Richard Pražák: Margarete aus Ungarn.
 • Jaroslav Kudrna: A. Dorens Auffassung des italiienischen Fruhfeudalismus.
 • Ľ. Havlík: Granum cathalogi praesulum Moraviae.
 • J. M. Rydlo: Slovenská historická spisba v exile po roku 1945.
 • Ferdinand Uličný: Začiatky mestečiek na východnom Slovensku.
 • Miroslav Daniš: Stredoveká heréza a pravoslávie.
 • Leon Sokolovský: Vzťahy medzi zemepánmi a poddanými obyvateľmi emfyteutických dedín na Slovensku v stredoveku.
 • Michal Otčenáš: K historickej spisbe Jána Kollára.
 • František Oslanský: Zavŕšenie christianizácie na Slovensku.
 • Martin Homza: O počiatkoch vzťahov Spiša a Malopoľska.
 • Ján Lukačka: Rímska kúria a poslední Arpádovci.
 • V. N. Florja: "služebnaja organizacija" i jejo nasledje v Moskovskoj Rusi v 16-17 vekach.
 • Gy. Kristó: Orientacionnyje napravlenija c Karpatskom bassejne na poroge vtorogo tysjačeletija.
 • Jozef Baďurík - Pavol Valachovič: Personálna bibliografia Univ. prof. PhDr. Matúša Kučeru, DrSc.

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká