Fórum archivárov


je odborný bulletin, ktorý od r. 1990 vydáva pre svojich členov Spoločnosť slovenských archivárov desaťkrát ročne.


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:

roč. X, č. 4 (apríl 1999)


 • Veronika Nováková: Rozhovor s prof. PhDr. Richardom Marsinom, DrSc., predsedom Vedeckej archívnej rady
 • Jozef Hanus: Konferencia izraelských archivárov o archívnych budovách v Jeruzaleme
 • Veronika Nováková: Krajinský archív Korutánska v Klagenfurte
 • Veronika Nováková: 29. archívny deň rakúskych archivárov
 • PhDr. Milena Ostrolucká: Modré z neba v desiatich bodoch
 • Knižné novinky
 • Peter Zoričák: Najvyššie slovenské vyznamenanie archivárov
 • Oznam o konaní III. archívnych dní

roč. X, č. 3 (marec 1999)

 • Veronika Nováková: Rozhovor s PhDr. Petrom kartousom, riaditeľom OASS MV SR
 • Kol.: Štátny okresný archív v Liptovskom Mikuláši
 • Martina Šlampová: Správa z pobytu v anglickom Essexe.
 • Eva Šupáková: Správa o účasti na výmennom programe v archíve v Essexe.
 • Danica Hlaváčová: Výstava k výročiu Ústavy v Trenčíne.
 • Margita Gálová: Servis pre Vás...

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká