Studia Historica Slovaca

Vychádza od: 1963
Periodicita: ročenka
Jazyk: vychádza vo svetových jazykoch 
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydavateľ: Historický ústav SAV 
Hlavný redaktor: nemá stáleho hlavného redaktora

Adresa redakcie
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (041) 7 52 92 63 21
Fax: (041) 7 52 96 16 45

Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV, Bradáčova 7, P.O. Box 86, 852 86 Bratislava

Tematické zameranie:
História


Späť na WWW stránku o vyššiu úroveň...