Bulletin - SAUD


vydáva pre svojich členov Slovenská asociácia učiteľov dejepisu.

OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA

marec 1999

Katarína Hincová, predsedníčka SAUD: Príhovor

Adelaida Mezeiová: Zápisnica z valného zhromaždenia SAUD konaného dňa 17. 10. 1998

Viliam Kratochvíl: Medzinárodný historický seminár "Rok 1968 v Československu a v Európe".

Iveta Barková: Niekoľko nápadov ako spestriť vyučovanie dejepisu.

Adelaida Mezeiová: Ešte raz o exkurzii "Vyšegrád".

Adelaida Mezeiová: Projekt UNESCO.

PRÍLOHA

Alžbeta Sopušková: Ostrihomská katedrála


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká