B R A T I S L A V A


(Ročenka Mestského múzea)

    Ročenku vydáva Mestské múzeum v Bratislave a nadväzuje na deväť ročníkov, vydávaných v rokoch 1965-1976. Publikuje príspevky pracovníkov múzea a kolegov z iných inštitúcií, ktoré sa týkajú dejín Bratislavy.

Redakčná rada:

PhDr. Peter Hyross (predseda), Mgr. Zuzana Francová, Doc. Dr. Ing. Mikuláš Gažo, PhDr. Želmíra Grajciarová, PhDr. Štefan Holčík, CSc., Mgr. Marta Janovíčková, PhDr. Juraj Koday, PhDr. Pavol Komora, PhDr. Elena Kurincová, PhDr. Vladimír Lehotský, PhDr. Elena Mannová, CSc., PhDr. Viera Obuchová, PhDr. Irena Pišútová, CSc., Prof. PhDr. Tatina Štefanovičová, DrSc.


OBSAH

POSLEDNÉHO ČÍSLA (č. 10, 1998)

    Vydané pri príležitosti 130. výročia založenia Mestského múzea v Bratislave. Zborník príspevkov k výstave Bratislava 1848-1918
 

 • Hyross, P.: Na úvod
 • Horváth, V.: Správa mesta
 • Francová, Z.: Obyvatelia - sociálna a konfesijná skladba
 • Gašparec, M.: Urbanistický rozvoj
 • Obuchová, V.: Bývanie v Bratislave v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia
 • Komora, P.: Obchod a priemysel
 • Fiala, A.: Z dejín peňažníctva a bankovníctva
 • Francová, Z.: Z histórie dopravy
 • Chlup, J.: Vinohradníctvo
 • Francová, Z.: Školstvo
 • Antolíková, M.: Zdravotníctvo
 • Mannová, E.: Spoločenský život
 • Grajciarová, Ž. - Bořutová, D.: Výtvarný život
 • Tauberová, A.: Hudobný život
 • Pilátová, V.: Šport
 • Šurdová, M.: Obsah ročníkov 1-9 Ročenky Bratislava

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká