Acta historica Neosoliensiaročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela


Vedecký redaktor:

doc. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc.

Redakčná rada:

prof. PhDr. Július Alberty, CSc. (predseda)
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
prof. Dr. hab. Adam Suchoňski
doc. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.
doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.
Paedr. Ján Stanislav, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA

ŠTÚDIE

I. Didaktická časť

 1. ALBERTY, J.: Slovensko a Slováci v rakúskych učebniciach dejepisu
 2. CHROMEKOVÁ, V.: Problematika slovenských dejín v dejepisných učebniciach Maďarska
 3. FREMAL, K.: Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v súčasných českých učebniciach dejepisu
 4. GRACOVÁ, B.: Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích
 5. SUCHONSKI, A.: Dzieje Slowacji i Slowaków w polskich podrecznikach do nauczania historii
 6. MZAUR, J.: Nauczanie historii na Spiszu
 7. LEMBERGER, M.: Lemberger Geschichtsdidaktik - Was ist das eigentlich?
 8. SZABOLCS, O.: Die Wahrheit und Dichtung des Lehrbuchschreibens
 9. KRATOCHVÍL, V.: Učebnice dejepisu ako polyfunkčný prostriedok dejepisnej výučby
 10. KORIM, V.: Dejepisné učivo, učebnice a vyučovanie vlastivedy
 11. ČAPEK, V.: Příspěvek ke zkoumání historického vědomí studující mládeže
 12. PELLENS, K.: Geschichtsdidaktik und Völkerständigung
 13. FERIANC, Š.: Ako urobiť dejepis zaujímavejším
 14. MARKOVIČ, M.: Informácia o Základnej škole Mateja Bela-Funtíka v Očovej
 15. BITUŠÍKOVÁ, A.: Etnografia, etnológia alebo sociálna a kultúrna antropológia

II. Historická časť

 1. MARTULIAK, P.: Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici koncom 17. - začiatkom 18. storočia a Matej Bel
 2. RZOŇCA, J.: Szczesny Morawski-historyk Sadecczyzny i pogranicza polsko-wengerskiego (slowackiego)
 3. ŠTILLA, M.: Albert Mamatey - zabudnutý slovenský politik
 4. MATEJKIN, S.: Počiatky formovania Demokratickej strany v podmienkach stredného Slovenska
 5. DARULOVÁ, J.: Postavenie a vzťahy sociálnych skupín v mestskom a prímestskom prostredí
 6. JAKUBIAK, K.: Stan badaň historyczno-pedagogicznych i nowe przedsiewziecia badawcze z zakresu dziejów wychowania w rodzinie polskiej w latach 1795-1939

ŠTUDENTSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

 1. SELECKÝ, D.: Videnie "druhého" na príklade poprevratovej Banskej Bystrice

RECENZIE

SPRÁVY

 1. FREMAL, K.: Dejiny Slovákov a Slovenska v učebniciach dejepisu susedných štátov
 2. MARTULIAK, P.: Poľnohospodárstvo na rázcestí

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká