Dejiny - Dejiny pod mikroskopom - Európske dejiny - Louise Weissová (www.dejiny.sk)


Veľká dáma Európy - Louise Weissová

  © Bohumila FERENČUHOVÁ  


Louise Weissová patrí k ženám všeobecne známym nielen vo Francúzsku, ale aj v Európe. Veď jej dlhú novinársku a politickú kariéru korunovalo roku 1975 kreslo vo Francúzskej akadémii a roku 1979 bola vo veku 82 rokov zvolená za poslankyňu - doyenku európskeho parlamentu. Potom na ňu čakalo ešte osem rokov plodnej politickej aktivity až do jej skonu v Paríži 26.5.1983.

O svojom živote napísala šesťzväzkové Pamäti Európanky, v ktorých sa pred nami zaujímavo odvíjajú pohnuté dejiny Európy 20. storočia videné očami plnokrvnej ženy, ktorá v nich nezostala štatistkou. Francúzska historička Florence Montreynaud venovala Louise Weissovej niekoľko kapitol v knihe 20. storočie žien (Paríž 1995). Málokto však vie, že práve bratislavský Slovenský národný archív ukrýva niekoľko nádherných listov, ktoré mladá Louise Weissová adresovala Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Stretli sa v salóne Claire de Jouvenel v decembri 1915, teda počas prvej svetovej vojny. Louise mala vtedy 22 rokov. Narodila sa 25. 1. 1893 v Arrase v bohatej meštianskej rodine, bola evanjelička, tak ako Štefánik. Jej otec rodom z Alsaska-Lotrinska bol banským inžinierom, neskôr riaditeľom baní, matka pochádzala zo starej podnikateľskej pôvodom židovskej rodiny, spätej príbuzenskými vzťahmi so strednou Európou.  Louise patrila k prvým dievčatám, ktorým Molierovo lýceum v Paríži otvorilo brány a umožnilo získať rovnaké vzdelanie ako chlapcom. Rodinná výchova na prelome storočí ju pripravovala na lásku, na vydaj, na rodinné šťastie. Otec ju chcel po maturite poslať do gazdinskej školy, ale Louise sa zapísala na Sorbonu a ukončila ju roku 1914 ako 21 ročná náročnou štátnou záverečnou skúškou, vo Francúzsku dodnes povestnou agrégation. Pohodu mladosti jej narušila krvavá svetová vojna. Louise, ktorej na fronte padli prví spolužiaci, založila malú nemocnicu a určitý čas v nej pracovala ako ošetrovateľka. Potom prijala miesto u šéfredaktora novín Radical senátora Perchota, kde sa bližšie zoznámila s prostredím tlače a politiky. Pred vojnovou drámou sa utiekala do salónu pani Claire Boas de Jouvenel, ale po stretnutí so Štefánikom sa ilúzia pokoja na tomto mieste rozplynula. Štefánik na ňu hlboko zapôsobil: „Rozprávania Milana Štefánika zapálili oheň v mojej duši. Bol to génius. Nepociťovala som k nemu fyzickú príťažlivosť, ale duchovne som mu patrila bez výhrady. Môže ma použiť pre svoju vec, ako sa mu zapáči...“ Napísala o ňom po rokoch v prvom zväzku pamätí.

V tom čase sa Štefánikovi podarilo nadviazať kontakt s E. Benešom a T. G. Masarykom, ktorého pozval do Paríža, kde spoločne založili orgán odboja - Národnú radu českých a slovenských krajín. Louise Weissová postupne všetkých troch zoznámila so svojou rodinou. Hlboko sa do Štefánika zamilovala a začala mu pomáhať v odbojovej aktivite namierenej proti habsburskej monarchii a v propagácii vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov.  Písala do francúzskych novín články na túto tému, informovala Štefánika o dôležitých politických otázkach, o ktorých sa dozvedela vďaka spoločenským stykom a spolupráci s novinármi.  Roku 1917 inšpirovala vznik politickej revue Europe nouvelle (Nová Európa), ktorej cieľom bolo pôsobiť v prospech demokracie a samostatnosti národností Rakúsko-Uhorska.  L.Weissová v nej pracovala najprv s novinárom Hyacinthom Philouzom, ktorý zabezpečil financovanie časopisu, v rokoch 1920-1934 bola jeho šéfredaktorkou.

K podpore československého zahraničného odboja ju viedla náklonnosť k Štefánikovi, ktorý k nej nezostal ľahostajný. Navštevovala ho najprv v nemocnici a po Štefánikovom druhom návrate z Talianska na jar 1916 sa stretávali častejšie. V byte na Leclercovej ulici jej rozprával o živote na Slovensku, o budúcich vedeckých vymoženostiach, predpovedal dobytie kozmu a dúfal, že  nové vedecké výboje otupia ľudskú agresivitu. V lete 1916 Louise odprevádzala Štefánika na stanicu pri jeho ceste cez Le Havre, Londýn a Murmansk do Ruska, kde chcel zjednotiť československý odboj a urýchliť formovanie československých jednotiek. Daroval jej ružu, ktorej lupienky Louise uložila do škatuľky a po celý život si ich nechala na pamiatku. Netrpezlivo čakala na jeho návrat a písala mu: „ Prečo je zem, po ktorej cestujete taká veľká?“ Jej city k Štefánikovi dosiahli v máji 1917 svoj vrchol: „budem nežná, ak budete chcieť, aby som bola nežná, mlčanlivá, ak budete chcieť, aby som rozjímala, aktívna ak budete potrebovať moju inteligenciu, pekná ak ma budete chcieť urobiť šťastnou, a vždy milujúca.“ Ich vzájomné vzťahy však neboli jasne definované a roku 1970 ich Weissová charakterizovala ako „úplné duševné splynutie v podmienkach neľudského asketizmu.“ 

Štefánik pokračoval v horúčkovitej činnosti v prospech odboja, ktorá ho z Ruska viedla do Rumunska, potom do USA , Talianska a napokon cez Japonsko na Sibír, kde chcel na čele československých légií poraziť boľševizmus. Namieste však rýchlo zistil, že bez efektívnej pomoci spojencov to nebude možné. Už vo funkcii ministra novej ČSR sa preto vrátil do Paríža na mierové rokovania a odtiaľ na naliehanie prezidenta Masaryka cez Taliansko do vlasti. Po príchode do Paríža sa podľa Louisinho svedectva hneval na Beneša, ktorý mu na mierových rokovaniach nenechal nijaký priestor a chcel rozhodovať aj o československých légiách v Taliansku a Francúzsku. Oznámil jej aj svoje zasnúbenie s Giulianou Benzoniovou, čo sa jej bolestne dotklo. „A čo ja?“ Povedala mu. „Ty?“ Tykal jej po prvý raz. „Chcel by som, aby si mi povedala, že som voľný. Som ti veľa dlžný, priveľa. Ale nikdy nebudem tvojím učiteľom“. Louise ho však uznávala za svojho učiteľa, hoci Štefánik ju považoval za múdrejšiu ako boli skúsení politici a diplomati. Akceptovala nežnú aristokratickú Štefánikovu snúbenicu ako súčasť legendy, ktorú o sebe vytváral, a ktorú mala práve tak rada ako on sám, ale povedala mu: „Nevezmete si Giulianu ani mňa, ani nikoho. Patríte len sebe.“ „Možno, drahá ,“ odpovedal.

Správu o Štefánikovej smrti sa Louise dozvedela z novín a bola zdrvená. Pre koho teda študovala tie ťažko pochopiteľné záležitosti týkajúce sa Čiech, Slovenska a celej strednej Európy, diskutovala o nich s redaktormi, bdela v tlačiarni, trávila nedele na politických recepciách, na ktorých nemohla stretnúť svojich rovesníkov? Plakala nad márnosťou svojho politického úsilia, veď už nebolo toho, kto ho v jej očiach stelesňoval, kto jej dodával odvahu, chápal ju a chválil. V mene spomienky sa však rozhodla pre ďalšiu politickú činnosť, neprerušila styky s Československom, spolu s markízou Benzoniovou vykonala púť na Bradlo.

Louise Weissová nenávidela vojnu, ale nebola pacifistkou. Svedčia o tom tak jej listy Štefánikovi, ako aj celoživotná činnosť. „Občas sa prichytím, že ma desí sláva mojich bratov postavená na zabíjaní množstva mužov, z ktorých každého nežne ľúbila žena, pre ktorú bol jedinou radosťou v živote. Medzi istotou, že vojna je zločin a presvedčením, že je nevyhnutné sa do nej namočiť až po krk možno nájsť miesto pre rozhorčenie a súcit takého druhu, ktorý v deň mieru jasne vytýči cestu, ktorou sa treba vydať. Pre mňa je ľudská bytosť jedinou hodnotou. Vy to cítite. Nebojujete preto, aby ste bojovali a preto patríte k najväčším vojakom“, napísala Štefánikovi 30.6.1917.

Počas mierovej konferencie a v 20. rokoch sa Louise Weissová vyjadrovala jako šéfredaktorka Europe nouvelle k mnohým aktuálnym politickým problémom strednej Európy. Navštevovala Československo, Rumunsko, Juhosláviu, ale aj sovietske Rusko, kam sa vybrala už roku 1921. Chcela zistiť, ako by sa dalo pomôcť hladujúcemu obyvateľstvu; za tým účelom sa stretla s mnohými sovietskymi politikmi, medzi iným s Trockým a Čičerinom. Podarilo sa jej zabezpečiť návrat do vlasti pre 125 francúzskych guvernantiek, ktoré nezriedka v Rusku strávili skoro celý život a po revolúcii sa dostali do neznesiteľnej  situácie. V dvadsiatych rokoch bola Louise Weissová úzko spätá s činnosťou Spoločnosti národov, kde sledovala pokusy upevniť versailleský systém v Európe, na výstavbe ktorého sa sama podieľala, a to za pomoci kolektívnej bezpečnosti, intelektuálnej spolupráce a „vedy o mieri“. Sama sa ju snažila naučiť v Ženeve a potom ju ďalej šíriť v škole (La Nouvelle Ecole de la Paix), ktorú za tým účelom zriadila v Paríži a ktorá fungovala v rokoch 1930-1936. Po tomto dátume Weissová usúdila, že  v medzinárodnej situácii daného obdobia táto inštitúcia stratila svoj zmysel a zastavila jej činnosť. Už roku 1934 však založila spoločnosť Nová žena, ktorá sa angažovala za volebné právo žien, ktorého sa na rozdiel od Československa francúzske ženy dočkali až po druhej svetovej vojne. Neposkytla im ho ani ľavicová Blumova vláda ľudového frontu, v ktorej prevládali socialisti obávajúci sa, že  ženy dajú hlasy pravicovo konzervatívnym a klerikálnym stranám. Napriek tomu mala v úmysle vziať nejaké ženy do vlády. Ľudový front ponúkol vládny post aj Louise Weissovej, ktorá ho odmietla na protest proti nútenej volebnej pasivite ženského pokolenia. Nasledoval odpor proti Mníchovu, organizovanie kurzov civilnej obrany pre ženy a účasť vo francúzskom hnutí odporu počas 2. svetovej vojny.

Od dvadsiatych rokov mala Louise Weissová blízko k stúpencom zjednotenej Európy. Podporovala Briandov projekt Európskej federálnej únie, o ktorom sa rokovalo v Ženeve v rokoch 1928-1932. Potom mala dlhé roky blízko k zjednocovaciemu úsiliu Jeana Monneta.

Po druhej svetovej vojne si Louise Weissová uvedomila, že svet sa zmenil a nestačí venovať pozornosť západnému svetu, čiže Európe a USA. Podobne ako kedysi Štefánik cestuje po svete a poznáva tajomstvá civilizácií a národov od sveta knihy Genezis od Abraháma, Mojžiša až po Krista,  svety Mohameda, Budhu a Šivu, Himaláje, Japonsko...Kladie si otázku stretnutia človeka so Slovom a jeho stelesnením. Na cestách ju sprevádzajú filmári, takže v rokoch 1951-1966 pripravila na túto tému 32 dokumentárnych filmov.

Louise Weissová bola mimoriadne inteligentná a aktívna žena a v jej nezávislom živote mala svoje miesto aj láska. V štyridsiatke sa vydala, potom rozviedla. Spomienka na Štefánika jej aj po rokoch rozžiarila oči. Stretnutie týchto dvoch ľudí obdarených mimoriadnou inteligenciou bolo jedným zo zdrojov myšlienky spolupráce rôznych kultúr a teda aj myšlienky európskej spolupráce.